May 18, 2024

Pogtugu’s pheɴomеɴoɴa ko da yaushe ya kasance yana samun lafiya, yana bin tsarin abinci mai tsauri da aka ba da kyauta duk da haka. Amma a zahiri, Roɴaldo ya ci gaba da wasansa tare da taimakon nasa na’urorin ilimi na ilimi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *