April 16, 2024
Allahu akar allahu akbar allah me iko ka kalla wa’innan hotunan da kyau kaga ikon allah.  Allah yakarama annavi muhammad daraja  Allah kajikan musulmai.
Yanzu zaka iya yarda shedan👽👹Yahana ka amsawa🔊


MUHAMMADULRASULiLLAH


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *