May 18, 2024

Yayin da Abale ya ke yi wa masoyin na shi fada kan kuskuren tsaga hannun sa da ya yi saboda son da ya ke masa:

Yayin da Abale ya ke yi wa masoyin na shi fada kan kuskuren tsaga hannun sa da ya yi saboda son da ya ke masa: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *